top of page

UTBILDNING

"Det är en enastående upplevelse att se glädjen hos en människa som förstått något eller känner sig förstådd. Varje gång." Idit har arbetat under många år inom utbildning på olika nivåer. Som skolledare för Aaron Isaak-skolan, som kursadministratör, som lärare i modersmålsundervisning samt lärare i främmande språk. Idit har genom sitt arbete gedigna pedagogiska och organisatoriska färdigheter. Hon strävar efter att integrera innovativa verktyg i sin undervisning, för att förenkla och förnya lärandeprocessen, och samtidigt utmana eleven att prova nya vägar. Hon vill också ge utrymme till att njuta av språk.

 

Idit började att undervisa i språk tidigt. Redan som sjuttonåring blev hon tillfrågad av sin fransklärare om hon kunde tänka sig att hjälpa yngre elever att bli godkända. Där och då började hon sin resa som sträcker sig över 17 år av språkundervisning. En resa som varit, och är, spännande och utvecklande.

UTBILDNING

bottom of page