top of page

SKOLLEDARE

Idit har åren 2011-2016 haft ansvaret för Aaaron Isaak-skolan, som tillhör Judiska Församlingen i Stockholm. Arbetet omfattade personalansvar, budgetansvar inklusive uppföljning, utveckling av kurs- och läroplaner samt inköp av läromedel och övrigt skolmaterial.

Rollen som skolledare innefattade även rekrytering av ny personal samt ansvar för kompetensutveckling av lärare, medarbetarsamtal och löneadministration.

Barnen undervisade i hebreiska språk, judisk kultur, tradition samt social introduktion till det judiska livet i Stockholm.

 

Under åren har Idit även arrangerat föreläsningar och andra evenemang för att locka nya och gamla medlemmar till församlingen. Hon har samarbetat med olika judiska organisationer som den israeliska ambassaden, akademiker och religiösa ledare. Utöver ordinarie undervisningstillfällen har hon anordnat olika aktiviteter för att förstärka den judiska gemenskapen. Till exempel organiserar hon en lägerhelg per termin där alla barn och föräldrar får delta i anpassade aktiviteter både ute och inne, för att skapa ökad judisk samhörighet.
 

 

 

 

 

 

bottom of page