top of page

Aaron Isaaks skolan är en judisk söndagsskola mitt i centrala Stockholm.

Sedan 2011 har jag haft ansvaret för den som en kärnverksamhet i Judiska Församlingen i Stockholm. 

År 2013 flyttade Aaron Isaak skola ut från sin lokal. All materiel som skolan har samlat i 60 år av existens behövdes packas ner i lådor under flera år. Detta krävde ett ny tänkandet och kreativitet för att kunna bevara kunskapen som har samlats under åren samt göra den tillgänglig både under dem kommande åren och även för framtidens verksamhet. 

 

Därför skapade jag projektet "Digital Arkiv".

Under 9 månader har jag skannat nästan all materiel som vi hade i pappersform till digitalt format. Jag samråd med en arkivarie och den bekräftade att formatet PDF är en bra format anpassad för framtidens teknologi. Två skåp fyllda med pärmar, böcker och läromedel blev 3 lådor och en digital arkiv.

Digital arkivet består av mappar grupperade efter en kronologisk ordning med start år 1966. Dessutom finns där ett digitalt arkiv av undervisningsmedel grupperad efter högtider. Arkivet befinner sig i Google Drive (i molnet) och därför underlättar tillgänglighet från alla datorer eller mobiltelefoner samt en möjlighet att skapa användarhirarkier för varje mapp eller fil för sig.

   

Fotofestival

DIGITAL ARCHIVE

bottom of page