top of page

Uppsala Fotofestival har vuxit från idé och blivit verklighet under perioden september 2010 till augusti 2011 när första festivalen ägde rum.

Anna Lundgren och Idit Margulis agerar då som nu som festivalproducenter och delar ansvaret för planering samt genomförande av evenemanget. Eftersom båda har erfarenhet inom projektledning blev det naturligt för dem att arbeta på det sättet.

 

Som första arbetssättet planerades festivalen utifrån en övergripande plan med del mål för tre år och en detaljplan för varje månad under varje period mellan två festivaler (t ex oktober 2011-september 2012). Detta planeringen delades enbart festivalproducenterna samt en samarrangör. Vidare har det genomfört festivalgrupp möten under årets förlopp. Ansvarsområde delades fritt och volontär kunde ha övergripande eller punktuell ansvar beroende på deras vilja och villkor.   

 

År 2013 förslog Idit att gå över från ett årligt evenemang till en biennal, något som har visat sig mycket lyckat förslag. Detta eftersom festivalproducenterna hade tillräckligt med tid att återhämta sig samt hämta ny inspiration och utföra en tydlig planering till den kommande festivalen. I samband med detta förändringen i festivalens frekvens förslog Idit också en förändring i arbetssättet. Nu gällde det att använda OPPM (One Page Project Management) som verktyg för att utföra en bättre planering både på övergripande och detaljnivå. 

 

Detta gjorde att arbetet med festivalen var mycket mer förutsebar och kunde göras med bättre tidmarginaler, något som ledde till högre effektivitet och bättre framförhållning jäntemot våra sponsorer samt volontär. Dessutom delades ansvarsområden på ett tydligare sätt och festivalgruppen fick ta reda om det. 

 

Nu håller festivalenproducenterna på att planera den kommande festivalen 2017 och hoppas att fortsätta utveckla Uppsala Fotofestival till en enastående internationell mötesplats för fotografer och kontinuerligt bedriva arbetet i en effektivt och nöjesfull sätt.  

UPPSALA FOTOFESTIVAL

bottom of page